Ramana Maharshi

Ramana Maharshi - Anubandham

pagina 3

Această Divinitate ce strălucește în calitate de "Eu" în lăcașul Inimii Lotus este adorată ca fiind Stăpânul GUHESA. Atunci când, grație unei practici intensive, BHAVANA (adică a fi în armonie cu Acela (cu Sinele), ideea "eu sunt El", adică "eu sunt acest GUHESA", este atât de ferm stabilită încât noțiunea de eu este profund înrădăcinată în minte și atunci când se rămâne în permanență în fuziune cu însăși această divinitate, ea elimină în consecință ignoranța, cu alte cuvinte ideea "eu sunt corpul trecător" este disipată precum întunericul în fața Soarelui ce răsare.

"Spune-mi despre ceea ce este descris ca Inima a tuturor oamenilor din această lume, în care, ca într-o mare oglindă, acest întreg Univers este perceput prin reflexie", l-a întrebat într-o zi RAMA pe înțeleptul VASISHTA. Acesta din urma i-a raspuns: "După o adâncă cercetare de Sine, cei înțelepți au spus că inima tuturor ființelor umane este dubla."

"Ascultă și înțelege caracteristicile celor doua inimi, una trebuind să fie reținută și cealaltă eliminată în practica spirituală. Organul numit "inimă" care este situat într-un loc special în regiunea pieptului din corpul fizic trebuie eliminat. Inima care are forma Cunoașterii absolute trebuie să fie reținută. Existând atât în interior cât și în afară, Ea este dincolo de aspectele intern și extern."

"Singură aceea este Inima Supremă și în Ea există toată această lume. Ea este oglinda tuturor obiectelor și locul tuturor bogățiilor. De aici provine cunoașterea pentru toate ființele vii și doar această cunoaștere este considerată a fi Inima. Aceasta nu este o parte a corpului trecător care este insensibil precum o piatră la aspectele ultime."

"Deci distrugerea tendințelor latente ale mentalului are loc spontan, ca efect al eforturilor realizate pentru a topi ego-ul în Inima Purității Perfecte și a Cunoașterii Absolute, eforturi conjugate la aspectele ultime."

"Rămânând continuu în Inimă prin intermediul meditației asupra ideii "Eu sunt stăpânul SHIVA care este Pură Cunoaștere, liberă de orice limitare calitativă", se elimină, O, Mare Erou RAGHAVA toate atașamentele ego-ului."

"Cercetând cu detașare cele trei stări (de veghe, vis și somn profund) și stând neclintit în Inima ta în starea Supremă, care este deasupra lor, fiind eliberat de iluzie, joacă-ți rolul în lume, o erou RAGHAVA! Tu ai găsit în Inimă ceea ce este substratul real care apare apoi în lume sub toate aparențele. Deci, fără a abandona vreodată acest punct de vedere, joacă-ți rolul în lume așa cum îti va place."

"Precum cel care mimează entuziasmul și fericirea, excitarea și ura, precum cel care se preface că ia o inițiativă și simulează efortul, tot astfel joacă-ți rolul în lume, o, erou RAGHAVA!"

Cel care și-a cucerit simțurile prin starea de înțelepciune este singurul adevărat JNANI, ferm stabilit în cunoașterea de sine. Numiți-l Foc al Cunoașterii, Stăpân al Luminii Cunoașterii și Eroul care a învins Moartea.

Să știți că strălucirea, inteligența și forța se dezvoltă prin ele însele la cei care au realizat Adevărul, la fel cum frumusețea și lumina împodobesc natura odată cu venirea primăverii.

Mentalul care este eliberat de tendințele latente nu este în mod real angajat în manifestare, chiar dacă el realizează acțiuni, la fel ca persoanele care ascultă o poveste în timp ce mentalul le umblă aiurea. Mentalul care este subjugat de tendințele latente este în mod real angajat în manifestare, chiar dacă el nu realizează acțiuni, precum o persoană care în vis ascensionează un munte și cade într-o prăpastie, deși corpul său rămâne imobil în pat.